معاونت دانشجویی و فرهنگی
معاون پژوهشی
دكتراميرعباس محمدي راد
دكتراي مطالعات تطبيقي هنراسلامي
دكتراي مطالعات تطبيقي هنراسلامي
معرفي واحد
اداره رفاه
رييس اداره رفاه : شكوفه دقوقي

كارشناس: محمد خليليان

آدرس دانشگاه :خيابان حكيم نظامي ،ساختمان مارتاپيترز

تلفن مستقيم : 03136262203  

تلفن دانشگاه : 03136248089

داخلي 208 رئيس اداره و داخلي 278 كارشناس اداره

نشاني الكترونيك: refahonar@aui.ac.ir

 

به نام خدايي كه نوآوري سنت اوست

اداره رفاه دانشجويان دانشگاه به عنوان نهاد متولي ارائه تسهيلات صندوق رفاه دانشجويان، تسهيلات مورد نياز دانشجويان كم بضاعت و مستعد را پس از طي مراحل قانوني لازم به دانشجويان ارائه مي نمايد؛ صندوق رفاه دانشجويان با مأموريت شناسايي نيازهاي واقعي دانشجويان، با اولويت دانشجويان مستعد و كم بضاعت، بيش از چهار دهه است كه پاسخگوي نيازهاي دانشجويان در زمينه تسهيلات رفاهي و خوابگاهي مي باشد.

 
 

انواع خدمات قابل ارائه به دانشجو در اداره رفاه دانشجويان

\

شرايط عمومي بهره مندي از وام هاي صندوق رفاه دانشجويان:

 
`پرداخت تسهيلات:

 

-         دارا بودن اولويت نياز مالي (به تشخيص معاونت محترم دانشجويي)

-         دارا بودن صلاحيت اخلاقي و رعايت شئون دانشجويي (به تشخيص معاونت محترم دانشجويي)

-         عدم استفاده از بورس تحصيلي، كمك و يا وام مؤسسات ديگر

-         عدم اشتغال به كاري كه مستلزم دريافت اجرت مي باشد (به استنثناي كار دانشجويي)

 

شرايط آموزشي بهره مندي از وام هاي صندوق رفاه دانشجويان:

 

1. دانشجوي تمام وقت باشد (درخصوص دانشجوي ترم آخر، اخذ نصف حداقل تعداد واحد الزامي كفايت مي كند)

2. مشروط نبودن دانشجو در دو نيمسال قبل (به استثناي دانشجويان ترم هاي اول و دوم)

3.  اشتغال به تحصيل در سنوات تحصيلي مجاز براي استفاده از وام هاي صندوق رفاه به شرح زير است:

كارشناسي پيوسته حداكثر 8 نيمسال

كارشناسي ارشد ناپيوسته حداكثر 4 نيمسال

دكتري تخصصي ناپيوسته غيربورسيه حداكثر 8 نيمسال

تبصره: مرخصي تحصيلي مجاز تأييد شده توسط اداره آموزش دانشگاه، جزء دوره تحصيلي دانشجو محاسبه نمي گردد.

 

 

انواع وام ها براي دانشجويان دوره روزانه:

بهره مندي از وام هاي صندوق رفاه دانشجويان مستلزم ارائه سند تعهد محضري با ضامن معتبر (كارمند رسمي،پيماني، و يا بازنشسته دولت، با گواهي كسر اقساط از حقوق ضامن) و شماره حساب بانك تجارت به اداره رفاه دانشجويان مي باشد.

 

دانشجوي ميهمان مي بايست ضمن ثبت نام در سامانه و ثبت دانشگاه مبدأ به عنوان دانشگاه محل تحصيل، درخواست خود را در سامانه ثبت نموده و مدارك لازم براي دريافت وام را به آن دانشگاه ارسال نمايد. در صورت نياز، اداره رفاه دانشجويان همكاري هاي لازم در زمينه ارسال تصوير مدارك به دانشگاه مبدأ و رايزني هاي لازم براي بهره مندي دانشجو از وام را با دانشگاه مبدأ خواهد داشت.

 

لطفاً توجه داشته باشيد كه كليه فرمهاي مورد نياز در سايت موجود بوده و با كليك بر روي نام هر فرم مي توانيد آنرا از سايت دانشگاه دانلود نماييد.

 
 

 

 
 

مراحل دريافت وام:

1.      انجام تعهدات لازم براي دريافت وام از صندوق رفاه دانشجويان (سند تعهد محضري و گواهي كسر اقساط از حقوق ضامن)

2.      مراجعه به پورتال دانشجويي صندوق رفاه دانشجويان با مرورگر اكسپلورر  (bp.swf.ir) و ثبت درخواست وام

 

 - دانشجوياني كه براي اولين بار متقاضي وام مي باشند لازم است پس از ثبت نام اوليه در پورتال دانشجويي صندوق رفاه دانشجويان، شماره حساب تجارت، سند تعهد محضري و گواهي كسر اقساط از حقوق ضامن به اداره رفاه دانشجويان دانشگاه، منتظر تاييد دانشگاه باشند. پس از تأييد دانشجو بودن فرد توسط اداره رفاه دانشگاه و نيز ثبت شماره حساب دانشجو در پورتال، دانشجو مي تواند با مراجعه مجدد به پورتال درخواست وام خود را ثبت كند. توجه داشته باشيد كه پس از ثبت يك نوع وام، براي درخواست وام ديگر مي بايست دوباره از گزينه درخواست مجدد استفاده نماييد.

دانشجويان متقاضي وام هاي ضروري، ازدواج، و وديعه مسكن لازم است تقاضاي خود را حداكثر تا 15 ام هر ماه به اداره رفاه دانشجويان اعلام نمايند. در غير اين صورت، مي بايست تقاضاي وام خود را در ماه بعد در همين بازه زماني تحويل دهند.

 

تذكر مهم: اسناد تعهد محضري مربوط به مقاطع تحصيلي قبلي دانشجو تنها در صورتي پذيرفته مي شود كه يا تصوير هر دو صفحه سند تعهد توسط دانشگاه مقطع قبلي در سامانه به صورت واضح اسكن شده باشد (در اين صورت ارائه آخرين حكم كارگزيني و فيش حقوقي ضامن، و در صورت بازنشسته بودن وي، علاوه بر دو مدرك گفته شده گواهي كسر اقساط از حقوق ضامن نيز لازم است)، و يا دانشجو نسخه كپي برابر با اصل شده آنرا به همراه اصل و كپي برابر اصل شده آخرين حكم كارگزيني و فيش حقوقي ضامن نامبرده در همان سند براي رؤيت به اداره رفاه دانشجويان تحويل دهد، لازم به تذكر است كه براي قبول سند تعهد مقطع قبل، از تاريخ فراغت از تحصيل از مقطع قبل تا پذيرش در مقطع بعد نيز نبايد بيش از سه سال گذشته باشد. در غير اين صورت دانشجو مي بايست در هر مقطع تحصيلي پذيرفته شده جديد سند تعهد محضري جديد به اداره رفاه دانشجويان ارائه نمايد.

 

پس از ثبت درخواست وام در پورتال دانشجويي، پورتال را تا زمان دريافت وام كنترل نماييد تا از روند پرداخت و از وجود اشكال احتمالي و عدم بهره مندي مطلع شويد.

به دليل واريز مستقيم وام از صندوق رفاه دانشجويان به شماره حساب شخص دانشجو، اداره رفاه دانشجويان از زمان واريز وام به حساب دانشجويان اطلاعي ندارد.

 

ب- بازپرداخت تسهيلات:

بلافاصله پس از اتمام آخرين نيمسال مجاز تحصيلي دانشجو مي بايست براي تعيين تكليف بدهي به اداره رفاه دانشجويان مراجعه نمايد. پس از پرداخت 10% از بدهي، دفترچه اقساط براي دانش آموخته صادر شده و 9 ماه پس از تاريخ پايان تحصيل پرداخت اقساط وي شروع خواهد شد (در مورد آقايان مشمول، 2 سال به اين مدت تنفس افزوده خواهد شد). دقت داشته باشيد كه تاريخ پايان تحصيل الزاماً تاريخ تسويه حساب دانشجو با اداره رفاه دانشجويان نيست، بلكه مي تواند تاريخي قبل از آن بنا به ضرورت قوانين صندوق رفاه دانشجويان مي باشد (براي كارشناسي و دكتري حداكثر در ترم نهم و براي كارشناسي ارشد حداكثر در ترم پنجم مي توان پايان تحصيل را ثبت نمود).

دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد، در صورت بدهي دوره كارشناسي به صندوق رفاه دانشجويان، در پايان نيمسال چهارم تحصيلي خود براي پرداخت اقساط مقطع كارشناسي به پورتال دانشجويي خود مراجعه نمايند و دانشجويان مقطع دكتري، در صورت بدهي مقاطع قبل، در پايان نيمسال هشتم براي پرداخت اقساط مقاطع تحصيلي قبلي خود به پورتال دانشجويي خود مراجعه نمايند.

 

وام وديعه مسكن به عنوان بدهي غيرقابل تقسيط، بلافاصله پس از اتمام آخرين نيمسال مجاز تحصيلي دانشجو مي بايست به صندوق رفاه دانشجويان بازپرداخت شود. (پرداخت از طريق: bp.swf.ir و تنها با مرورگر google chrome)    زبانه پرداخت بدهي توسط درگاه بانك  _   پرداخت قبل از صدور دفترچه  _   بدهي هاي يكجا پرداخت)

 

به هنگام انجام تسويه حساب با اداره رفاه دانشجويان، دانشجو مي بايست 10% از كل بدهي خود را به صندوق رفاه دانشجويان پرداخت نمايد. (پرداخت از طريق: bp.swf.ir   _  زبانه پرداخت بدهي توسط درگاه بانك  _   پرداخت قبل از صدور دفترچه _   بدهي 10%)

 

پس از انجام تسويه حساب، دفترچه اقساط 60 ماهه براي دانش آموخته صادر مي گردد. براي پرداخت اقساط به پورتال دانشجويي صندوق رفاه دانشجويان bp.swf.ir (زبانه: پرداخت بدهي توسط درگاه بانك _  پرداخت دفترچه) مراجعه شود.

 

در صورت درخواست تسويه حساب كامل با صندوق رفاه دانشجويان، دانشجو مي بايست كل بدهي خود را در پورتال پرداخت نموده و سپس با مراجعه مجدد به پورتال درخواست تسويه حساب خود را ثبت نمايد.

 

 كاربري و رمز پيش فرض براي ورود به پورتال دانشجويي كد ملي فرد (با خط تيره) مي باشد. در صورت تغيير رمز و فراموشي آن، رمز شما به همان كد ملي با خط تيره تغيير مي يابد. از آنجا كه رمز جديد همان كدملي فرد با خط تيره است و در ارسال پيام اعداد كد جابجا ارسال مي شوند، بدون درنظرگرفتن اين پيامك، رمز ورود و نام كاربري را به طور يكسان و هردو را كد ملي با خط تيره بزنيد.

 

تذكر: توجه داشته باشيد كه در صورت اهمال در پرداخت اقساط، سيستم به طور خودكار براي هر قسط 12% جريمه ديركرد براي فرد درنظر گرفته و آنرا جزء بدهي فرد منظور مي كند.

 

 

ج- بيمه حوادث دانشجويي:

در صورت وقوع حادثه براي دانشجو، در طول دوران تحصيل، سازمان طرف قرارداد بيمه حوادث دانشگاه جبران خسارت خواهد كرد. در صورت تصادف، دانشجو مي بايست از بيمه شخص ثالث فرد مقصر در تصادف استفاده نمايد.

 

مدارك لازم براي جبران خسارت فرد آسيب ديده:

-         گزارش حادثه

-         گزارش پزشك

-         اصل اسناد صادره شده توسط بيمارستان يا كلينيك و ...

هنگام مراجعه به اداره رفاه دانشجويان دانشگاه براي اعلام حادثه، همراه با مدارك لازم، شماره شباي حساب بانكي خود را نيز همراه داشته باشيد.

 

دانشجو مدارك لازم به همراه نامه معرفي معاونت دانشجويي دانشگاه را براي دريافت خسارت به بيمه تحويل مي دهد.

 

د- بيمه تكميلي درمان: (فقط درصورت به حد نصاب رسيدن تعداد متقاضيان)

دانشجوياني كه از بيمه درماني پايه بهره مند مي باشند، درصورت تمايل به استفاده از بيمه تكميلي مي بايست مدارك زير را به اداره رفاه دانشجويان تحويل دهند. در صورت رسيدن به حد نساب، مي توان با يك شركت بيمه براي بيمه تكميلي قرارداد امضا كرد.

-         تصوير كارت دانشجويي

-         تصوير كارت ملي

-         تصوير صفحه اول دفترچه بيمه درماني                   

 

 

 
 

 
تاریخ به روز رسانی:
1396/10/27
تعداد بازدید:
2566
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
معاونت دانشجويي دانشگاه هنر اصفهان
خيابان حكيم نظامي ، نبش خيابان جلفا ، دانشگاه هنر اصفهان، معاونت دانشجويي دانشگاه هنر اصفهان
031-36251167
دانشگاه هنر اصفهان
كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به دانشگاه هنر اصفهان مي باشد.
ورود اعضا
Powered by DorsaPortal