معاونت دانشجویی و فرهنگی
معاون پژوهشی
دكتراميرعباس محمدي راد
دكتراي مطالعات تطبيقي هنراسلامي
دكتراي مطالعات تطبيقي هنراسلامي
وام تحصيلي

 

*  وام تحصيلي

ثبت درخواست وام در سامانه الزامي مي باشد. ترم مهرماه 4.5 ماه و ترم بهمن ماه 5 ماه محاسبه مي گردد.

 

* وام تحصيلي ويژه دكتري

- به دانشجويان مقطع دكتري غيربورسيه و غيرشاغل تعلق مي گيرد. اين وام هر سه ماه يكبار پرداخت مي گردد. ضمن ثبت درخواست در سامانه، نسبت به تكميل فرمهاي 1 و 2 اقدام نموده و آن ها را به اداره رفاه دانشجويان تحويل دهيد (فرم1 را فقط براي اولين بار، و فرم 2 را هر شش ماه يكبار مهر ماه و فروردين ماه). هنگام تحويل فرم ها به اداره رفاه دانشجويان، حتماً دفترچه بيمه درماني خود را همراه داشته باشيد.

 

- دانشجويان ورودي هاي95-93 مجاز به استفاده از يكي از وام هاي تحصيلي ويژه دكتري صندوق رفاه دانشجويان و يا تحصيلي ويژه دكتري بانك توسعه تعاون مي باشند، اما دانشجويان ورودي 96 فقط مجاز به استفاده از وام تحصيلي ويژه دكتري بانك توسعه تعاون هستند.

 

- بهره مندي از وام هاي تحصيلي عادي دانشجويان و تحصيلي ويژه دكتري به طور همزمان ممكن نيست.

*  وام مسكن (به شرط عدم بهره مندي از وديعه مسكن و به شرط عدم سكونت خانواده دانشجو در اصفهان)

- دانشجوي متقاضي وام مسكن، ضمن ثبت درخواست در سامانه، مي بايست اجاره نامه معتبر مسكن ارائه نموده و يا ساكن خوابگاه خودگردان و موجود در ليست خوابگاه مربوطه باشد.

 
 

 

  *مراحل دريافت وام:

1.      انجام تعهدات لازم براي دريافت وام از صندوق رفاه دانشجويان (سند تعهد محضري و گواهي كسر اقساط از حقوق ضامن)

2.      مراجعه به پورتال دانشجويي صندوق رفاه دانشجويان با مرورگر اكسپلورر  (bp.swf.ir) و ثبت درخواست وام

 

 - دانشجوياني كه براي اولين بار متقاضي وام مي باشند لازم است پس از ثبت نام اوليه در پورتال دانشجويي صندوق رفاه دانشجويان، شماره حساب تجارت، سند تعهد محضري و گواهي كسر اقساط از حقوق ضامن به اداره رفاه دانشجويان دانشگاه، منتظر تاييد دانشگاه باشند. پس از تأييد دانشجو بودن فرد توسط اداره رفاه دانشگاه و نيز ثبت شماره حساب دانشجو در پورتال، دانشجو مي تواند با مراجعه مجدد به پورتال درخواست وام خود را ثبت كند. توجه داشته باشيد كه پس از ثبت يك نوع وام، براي درخواست وام ديگر مي بايست دوباره از گزينه درخواست مجدد استفاده نماييد.

دانشجويان متقاضي وام هاي ضروري، ازدواج، و وديعه مسكن لازم است تقاضاي خود را حداكثر تا 15 ام هر ماه به اداره رفاه دانشجويان اعلام نمايند. در غير اين صورت، مي بايست تقاضاي وام خود را در ماه بعد در همين بازه زماني تحويل دهند.

 

تذكر مهم: اسناد تعهد محضري مربوط به مقاطع تحصيلي قبلي دانشجو تنها در صورتي پذيرفته مي شود كه يا تصوير هر دو صفحه سند تعهد توسط دانشگاه مقطع قبلي در سامانه به صورت واضح اسكن شده باشد (در اين صورت ارائه آخرين حكم كارگزيني و فيش حقوقي ضامن، و در صورت بازنشسته بودن وي، علاوه بر دو مدرك گفته شده گواهي كسر اقساط از حقوق ضامن نيز لازم است)، و يا دانشجو نسخه كپي برابر با اصل شده آنرا به همراه اصل و كپي برابر اصل شده آخرين حكم كارگزيني و فيش حقوقي ضامن نامبرده در همان سند براي رؤيت به اداره رفاه دانشجويان تحويل دهد، لازم به تذكر است كه براي قبول سند تعهد مقطع قبل، از تاريخ فراغت از تحصيل از مقطع قبل تا پذيرش در مقطع بعد نيز نبايد بيش از سه سال گذشته باشد. در غير اين صورت دانشجو مي بايست در هر مقطع تحصيلي پذيرفته شده جديد سند تعهد محضري جديد به اداره رفاه دانشجويان ارائه نمايد.

پس از ثبت درخواست وام در پورتال دانشجويي، پورتال را تا زمان دريافت وام كنترل نماييد تا از روند پرداخت و از وجود اشكال احتمالي و عدم بهره مندي مطلع شويد.

به دليل واريز مستقيم وام از صندوق رفاه دانشجويان به شماره حساب شخص دانشجو، اداره رفاه دانشجويان از زمان واريز وام به حساب دانشجويان اطلاعي ندارد.

 

 بازپرداخت تسهيلات:

بلافاصله پس از اتمام آخرين نيمسال مجاز تحصيلي دانشجو مي بايست براي تعيين تكليف بدهي به اداره رفاه دانشجويان مراجعه نمايد. پس از پرداخت 10% از بدهي، دفترچه اقساط براي دانش آموخته صادر شده و 9 ماه پس از تاريخ پايان تحصيل پرداخت اقساط وي شروع خواهد شد (در مورد آقايان مشمول، 2 سال به اين مدت تنفس افزوده خواهد شد). دقت داشته باشيد كه تاريخ پايان تحصيل الزاماً تاريخ تسويه حساب دانشجو با اداره رفاه دانشجويان نيست، بلكه مي تواند تاريخي قبل از آن بنا به ضرورت قوانين صندوق رفاه دانشجويان مي باشد (براي كارشناسي و دكتري حداكثر در ترم نهم و براي كارشناسي ارشد حداكثر در ترم پنجم مي توان پايان تحصيل را ثبت نمود).

دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد، در صورت بدهي دوره كارشناسي به صندوق رفاه دانشجويان، در پايان نيمسال چهارم تحصيلي خود براي پرداخت اقساط مقطع كارشناسي به پورتال دانشجويي خود مراجعه نمايند و دانشجويان مقطع دكتري، در صورت بدهي مقاطع قبل، در پايان نيمسال هشتم براي پرداخت اقساط مقاطع تحصيلي قبلي خود به پورتال دانشجويي خود مراجعه نمايند.

 

وام وديعه مسكن به عنوان بدهي غيرقابل تقسيط، بلافاصله پس از اتمام آخرين نيمسال مجاز تحصيلي دانشجو مي بايست به صندوق رفاه دانشجويان بازپرداخت شود. (پرداخت از طريق: bp.swf.ir و تنها با مرورگر google chrome)    زبانه پرداخت بدهي توسط درگاه بانك  _   پرداخت قبل از صدور دفترچه  _   بدهي هاي يكجا پرداخت)

 

به هنگام انجام تسويه حساب با اداره رفاه دانشجويان، دانشجو مي بايست 10% از كل بدهي خود را به صندوق رفاه دانشجويان پرداخت نمايد. (پرداخت از طريق: bp.swf.ir   _  زبانه پرداخت بدهي توسط درگاه بانك  _   پرداخت قبل از صدور دفترچه _   بدهي 10%)

 

پس از انجام تسويه حساب، دفترچه اقساط 60 ماهه براي دانش آموخته صادر مي گردد. براي پرداخت اقساط به پورتال دانشجويي صندوق رفاه دانشجويان bp.swf.ir (زبانه: پرداخت بدهي توسط درگاه بانك _  پرداخت دفترچه) مراجعه شود.

 

در صورت درخواست تسويه حساب كامل با صندوق رفاه دانشجويان، دانشجو مي بايست كل بدهي خود را در پورتال پرداخت نموده و سپس با مراجعه مجدد به پورتال درخواست تسويه حساب خود را ثبت نمايد.

 

 كاربري و رمز پيش فرض براي ورود به پورتال دانشجويي كد ملي فرد (با خط تيره) مي باشد. در صورت تغيير رمز و فراموشي آن، رمز شما به همان كد ملي با خط تيره تغيير مي يابد. از آنجا كه رمز جديد همان كدملي فرد با خط تيره است و در ارسال پيام اعداد كد جابجا ارسال مي شوند، بدون درنظرگرفتن اين پيامك، رمز ورود و نام كاربري را به طور يكسان و هردو را كد ملي با خط تيره بزنيد.

 

تذكر: توجه داشته باشيد كه در صورت اهمال در پرداخت اقساط، سيستم به طور خودكار براي هر قسط 12% جريمه ديركرد براي فرد درنظر گرفته و آنرا جزء بدهي فرد منظور مي كند.

 

 

 
 
تاریخ به روز رسانی:
1396/10/23
تعداد بازدید:
2701
معاونت دانشجويي دانشگاه هنر اصفهان
خيابان حكيم نظامي ، نبش خيابان جلفا ، دانشگاه هنر اصفهان، معاونت دانشجويي دانشگاه هنر اصفهان
031-36251167
دانشگاه هنر اصفهان
كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به دانشگاه هنر اصفهان مي باشد.
ورود اعضا
Powered by DorsaPortal